Shooting Target

EXTERNE COMMUNICATIE

Een goede reputatie is helaas geen wildcard en vraagt blijvende inspanningen. Hoewel de B2B context meestal geen grootse campagnes en opvallende advertenties vraagt, is het ook in deze business belangrijk om uw verhaal naar buiten te brengen.

employer branding - buurtcommunicatie - social media - website  

Ouderwetse klok

INTERNE COMMUNICATIE

Doeltreffende interne communicatie vertrekt vanuit de missie, visie en waarden. Het doel? Gemotiveerde en tevreden medewerkers die trots zijn op hun bedrijf en als ambassadeurs naar buiten treden.  

kernwaarden - intern magazine - intranet - interne campagnes  

gewichten

CRISISCOMMUNICATIE

 

Communicatie kan een crisis verzachten, maar ook doen escaleren. Snelle, transparante en doelgerichte communicatie is cruciaal. Een crisis treedt onverwacht op, toch kan u zich op dergelijke situaties voorbereiden door proactief een draaiboek uit te werken en in te oefenen.  

proactief crisisplan en draaiboek - reactief actieplan